Amb tot el morro (Expressió usada per a indicar que algú obra o parla amb descaradura)

Temes associats al refrany: maneres de dir