Amb seguretat (D'una manera certa)

Temes associats al refrany: maneres de dir