Amb quatre [o dues] gambades (Amb quatre passes, en molt poc temps)

Temes associats al refrany: maneres de dir