Amb propietat (Correctament)

Temes associats al refrany: maneres de dir