Amb panxa buida no hi ha alegria [o tots són badalls] (Tenir per menjar és molt important)

Temes associats al refrany: alegria, menjar, cos huma