Amb objecte de...[o amb l'objectiu de...] (Amb la finalitat, amb la intenció de...)

Temes associats al refrany: maneres de dir