Amb mel es cacen les mosques (Significa que les bones paraules resolen conflictes, faciliten negocis i obrin cors)

Temes associats al refrany: menjar, animals, caça