Amb les dones i [amb] el foc, no hi vulguis joc (Són elements que poden resultar molt perillosos quan es desmanden)

Temes associats al refrany: persones, foc