Amb la pena als ulls (Amb una cara tristoia, que reflecteix la tristesa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma