Amb la condició de (Si concorre la circumstància que s'expressa)

Temes associats al refrany: maneres de dir