Amb l'auxili de Déu (Expressió emprada per a manifestar que esperem que una cosa serà o s'endevindrà sense cap obstacle)

Temes associats al refrany: maneres de dir, déu