Amb escudella beu una vegada, dues amb el peix i amb la carn tres

Temes associats al refrany: menjar, beureTraducción al castellano (google): Con escudella bebe una vez, dos con el pescado y con la carne tres