Amb els ulls fora de si (Amb els ulls molt oberts i sortints, perquè algú està molt exaltat o per efecte de l'espant)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Con los ojos fuera de sí (Con los ojos muy abiertos y salientes, porque alguien está muy exaltado o por efecto del espanto)