Amb els trumfos en la mà (Tenir les de guanyar en un afer o assumpte)

Temes associats al refrany: maneres de dir