Amb el pap ple es parla millor (Quan estan cobertes les necessitats més elementals s’està més dispost)

Temes associats al refrany: menjar, parlar