Amb el foc, a poc a poc (Adverteix que cal anar amb precaució amb ell, tant per a encendre’l com per a mantenir-lo i, sobretot, per a apagar-lo)

Temes associats al refrany: foc