Amb coneixement de causa (Sabent tot el referent a una qüestió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saber