Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi; tan fi que cargols, figues i naps vegis nedar

Temes associats al refrany: plantes, saber, vinya, aigua, animals, menjarTraducción al castellano (google): Con tornillos, higos y nabos, agua no bebas, sino vino; tan fino que tornillos, higos y nabos veas nadar