Altes o baixes, a l'abril són les Pasqües (La Pasqua sol caure dins d’aquest mes, dies amunt o dies avall, i molt rarament cau en març)

Temes associats al refrany: festivitats, mesos