Allò que és promès que sigui atès.

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): Lo que es prometido que sea atendido.