Allà vas, cabàs! (Es diu de les accions fetes impetuosament, irreflexivament, i que no poden ser parades una vegada s'han iniciat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Allí vas, capazo! (Se dice de las acciones realizadas impetuosamente, irreflexivamente, y que no pueden ser puestos una vez se han iniciado)