Allà a quina hora (Molt tard)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Allí a qué hora (Muy tarde)