Alegre com unes xeremies (Es diu quan hom està molt alegre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria