Alegrar la vista (Fer veure una cosa molt agradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, alegriaTraducción al castellano (google): Alegrar la vista (Hacer ver algo muy agradable)