Alegrar la vista (Fer veure una cosa molt agradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria, cos humaTraducción al castellano (google): Alegrar la vista (Hacer ver algo muy agradable)