Alçar-li la veu (Adreçar-li paraules fortes, insolents, especialment replicant-li)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlarTraducción al castellano (google): Levantarse su voz (Dirigirse le palabras fuertes, insolentes, especialmente replicándose le)