Alçar [o abaixar] la cresta (Agarrar o perdre coratge)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Levantar [o bajar] la cresta (Agarrar o perder coraje)