Alçar el cap (Tornar a la vida. Eixir de la pobresa o de la desgràcia, recobrar l'ànim qui estava abatut, millorar un malalt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Levantar la cabeza (Volver a la vida. Salir de la pobreza o de la desgracia, recobrar el ánimo que estaba abatido, mejorar un enfermo)