Alçar bandera (Convocar gent de guerra, fer-se cap d'una rebel·lió, d'un moviment d'opinió, etc.)

Temes associats al refrany: gent, maneres de dirTraducción al castellano (google): Levantar bandera (Convocar gente de guerra, hacerse jefe de una rebelión, de un movimiento de opinión, etc.)