Al vinater i a la muller, mai els falta què fer

Temes associats al refrany: oficis, vi, parentiuTraducción al castellano (google): En vinatero ya la mujer, nunca les falta qué hacer