Al tombant (A la vora, a punt de [tal o tal temps])

Temes associats al refrany: maneres de dir