Al matí tot vi; a la tarda, res d'aigua: i al vespre, vi sempre (És una crítica a qui beu vi sempre)

Temes associats al refrany: beure, vinya, aigua