Al marit, amar-lo com a amic i tèmer-lo com a enemic

Temes associats al refrany: parentiu, amor, amistatTraducción al castellano (google): Al marido, amarle como amigo y temer-lo como enemigo