Al més aviat (Rapidament)

Temes associats al refrany: maneres de dir