Al Jardí del General, hi va la gent com cal. Els que no miren prim, van al pou de Sant Guim.

Temes associats al refrany: gentTraducción al castellano (google): En el Jardín del General, va la gente como es. Los que no miran delgado, van al pozo de Sant Guim.