Al govern i al marranxó no els hi tinguis compassió Marranxó = pitxet de vi de terrissa] (Aconsella beure vi)

Temes associats al refrany: beure, vinya