Al final de (Expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d'un procés llarg o dificultós, d'una espera llarga o intensa, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dir