Al fill del carnisser, no el vulgues per barber (Recomana no confiar faenes delicades a persones d’oficis bastos, perquè les faran de qualsevol manera)

Temes associats al refrany: parentiu, oficis