Al dessobre (Al damunt, a la part de dalt)

Temes associats al refrany: maneres de dir