Al damunt (En la posició més alta)

Temes associats al refrany: maneres de dir