Al cel, a parells; a l'infern, a reguitzells

Temes associats al refrany: diable