Al cau dels conills, lo que fan los pares fan los fills (Com els testos s'assemblen a les olles, els fills s'assemblen als pares, en les virtuts i en els defectes)

Temes associats al refrany: animals, parentiu