Al capdamunt (En l'extrem més alt, en la part superior. En el grau més alt, en el rang més elevat.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En lo alto (En el extremo más alto, en la parte superior. En el grado más alto, en el rango más elevado.)