Al cap de l'any, els mateixos diners (Sembla, que vulgui dir que per molt que treballis, si passes comptes a finals d'any, segueixes igual)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Al cabo del año, el mismo dinero (Parece, que quiera decir que por mucho que trabajes, si pasas cuentas a finales de año, sigues igual)