Al cap de (A la fi [d'un espai de temps])

Temes associats al refrany: maneres de dir