Al caçador i al peixcador, sempre se'ls escapa la més grossa [o la peça més grossa, o la millor] (Ho diuen per al·lusió a la bravegera i exageració de què solen abusar els pescadors i caçadors quan conten les seves pescades o caçades)

Temes associats al refrany: caça, mar, oficisTraducción al castellano (google): Al cazador y al pescador, siempre se les escapa la más grande [o la pieza más grande, o la mejor] (Lo dicen por alusión a la bravegera y exageración de que suelen abusar los pescadores y cazadores cuando cuentan sus pescadas o cazadas)