Al batre; si no aquest, l'atre (Ho diuen parlant d'una cosa incerta, que probablement no esdevindrà mai)

Temes associats al refrany: maneres de dir