Alçar-se [un] en la cama torta (Aixecar-se amb mal humor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma