Alçar el diapasó (Alçar la veu. Elevar les pretensions)

Temes associats al refrany: maneres de dir