Alça! (Expressió usada per a manifestar sorpresa, admiració, incredulitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir