Ajuntar [o arreglar] els berenars (Casar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar, amor